Home

Vioolles in Amsterdam - ook altvioolles

De lespraktijk van Evert Sillem is gevestigd te Amsterdam op Koggestraat nr. 11 (hoek Singel/Koggestraat). Zijn leerlingen komen elke week uit Amsterdam en omstreken voor hun vioollessen.